Pokyny pre rezerváciu

V nasledujúcich krokoch Vám pomôžeme s rezerváciou náštevy labákov v Steelparku.

 1. Vyberte si dátum Vašej návštevy.
 2. Zvoľte si čas, tému labáku a počet žiakov. Potvrďte rezerváciu kliknutím na REZERVOVAŤ.
 3. V hornej lište sa zobrazí prehľad rezervácie. Ak si chcete pridať viac labákov k Vašej rezervácii postupujte podľa bodu č. 2. Keď je Váš výber tém labákov konečný, kliknite na ZHRNUTIE REZERVÁCIE.
 4. Zadajte všetky požadované údaje označené *.  Po vyplnení kliknite na DOKONČENIE REZERVÁCIE.
 5. Skontrolujte si Vašu rezerváciu a kliknite na REZERVUJ.
 6. Rezervácia je zaevidovaná a prišiel Vám potvrdzujúci mail o rezervácii.
 • Vstupné zaplatíte priamo na recepcii v Steelparku v hotovosti alebo kultúrnymi poukazmi. V prípade zmeny Vašej rezervácie kontaktujte pracovníka Steelparku.
 • Skupinová návšteva labáku 1, 2, 3, 4/nad 10 osôb/1 €/1 osoba
 • Individuálna návšteva labáku 1, 2, 3, 4 /do 10 osôb/10 € (pri rôznom počte do 10 osôb je pevná sadzba 10 €).
 • Stálu expozíciu Steelparku je potrebné si rezervovať samostatne.
 • Prehliadka expozície Steelpark nie je súčasťou rezervácie labákov.

Kontakty: +421 55 30 09 301, rezervacie@steelpark.sk.